Tweede advent, afscheid ds. Cees de Gooijer

Op zondag 9 december werd er in de Kapel een dienst gehouden, waarin diverse heel verschillende elementen aan bod kwamen.

Bij binnenkomst in de kerkzaal was er de aanwezigheid van Amnesty International (verkoop van kerstartikelen, Write for rights) en ook van de ZWO (inschrijven voor Heel Wierden bakt).

Vandaag was het de tweede advent en de liturgische bloemschikgroep had dit weer prachtig vertolkt in het adventsstuk dat voor in de kerkzaal stond.

Ook nu was er een interview, behorend bij het adventsproject van de kindernevendienst. “Ik geloof in een nieuw begin” was het thema van deze zondag. Water en dopen hebben hier alles mee te maken!

Het nieuwe begin klonk ook mooi door in de Bijbellezingen en in de overdenking. Ds. Cees de Gooijer haalde hierbij een uitspraak van zijn moeder aan uit zijn kindertijd: “Streep eronder!”

We zongen mooie liederen (ook in canon) en zoals gebruikelijk werden deze prachtig begeleid door organist Jan Voorbergen en ook door Cees de Gooijer met zijn cornetto.

De kinderen van de kindernevendienst hadden ieder een heel mooie klok gemaakt. Een teken dat er een nieuwe tijd aanbreekt.

Vandaag namen we afscheid van Anke Lantink als diaken, die dit ambt twaalf jaar met hart en ziel heeft vervuld.

Er waren mooie afscheidswoorden, voorzitter Gerard Sluiskes overhandigde een roos en er klonk een welverdiend applaus in de kerkzaal van de Kapel.

In het afgelopen halfjaar is er door Cees de Gooijer een cursus verzorgd voor het begeleiden van uitvaartdiensten. De gemeenteleden, die deze cursus hebben gevolgd, werden vanmorgen gepresenteerd aan de gemeente. Zij zijn vanaf nu, naast de predikant en kerkelijk werker, beschikbaar om een uitvaart te begeleiden.

Aan het einde van de dienst werd er aandacht besteed aan het afscheid van ds. Cees de Gooijer als bijstand in het pastoraat van de Hervormde Kapel. Een jaar lang heeft Cees, met name tijdens de vacaturetijd, veel werk verzet binnen de Kapelgemeente.

Voorzitter Gerard Sluiskes bedankte hem voor zijn inzet en de wijze waarop hij binnen de Kapel zijn werk heeft verricht. Natuurlijk werden er bloemen en een cadeau overhandigd.

Het slotwoord was voor Cees de Gooijer. Hij blikte nog even terug op het mooie jaar bij de Kapel. Inmiddels ligt er voor hem een nieuwe taak en uitdaging binnen de Doopsgezinde Remonstrantse gemeente in Deventer.

Bij het verlaten van de kerkzaal had iedereen nog gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Cees en daar werd ook royaal gebruik van gemaakt.

We kijken als Kapelgemeente terug op een goed jaar, waarin we ds. Cees de Gooijer van verschillende kanten hebben leren kennen. Zoals Cees tijdens de dienst enkele keren benadrukte: “Streep eronder”.

Maar het betekent niet dat we weer vanaf nul moeten beginnen. We mogen ook spreken van continuïteit, ook binnen onze Kapelgemeente.

 

 

 

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *