Kerk, even anders: Sint Maarten en mantelzorg

Op zondag 11 november was er een “Kerk, even anders” en natuurlijk stond deze vandaag in het teken van Sint Maarten. Het was tenslotte de naamdag van deze heilige en de dag ervoor (10 november) was het de landelijke dag van de mantelzorg. Het thema van de dienst was dan ook “Mij een zorg?!”.

De aanwezige gemeenteleden kregen stellingen voorgeschoteld en werden uitgenodigd daarop te reageren met stembriefjes en een mondelinge toelichting op het stemgedrag. We luisterden naar heel mooie liederen en zongen zelf toepasselijke liederen.

De zorg voor de ander kwam ook mooi naar voren in de overdenking over Matteüs 25: 31-46:

Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij u als ​vreemdeling​ gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?

Wanneer hebben wij gezien dat u ​ziek​ was of in de ​gevangenis​ zat en zijn we naar u toe gekomen?”

En de ​koning​ zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Mooi dat aan het eind van de dienst de kinderen van de kindernevendienst al zingend met hun lampionnen de kerkzaal binnenkwamen!

Na de dienst werden er door de kerkgangers rozen meegenomen om te overhandigen aan mantelzorgers.

 

Categorieën: Fotoalbum

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *