Dr. M.G. de Vries – Smelt

Uit Lucas 18:

Jezus zei: ‘Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was de ​tollenaar​ bevrijd van zijn ​schuld. Maar de farizeeër niet.

Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *