Wijkindeling

De wijkindeling voor de ouderlingen en diakenen is hieronder weergegeven. De blauwe lijnen geven de grenzen aan van elke wijk.

De rode lijn geeft de afbakening aan van de pastorale gebieden. Binnen de rode lijn mevrouw T. Cornet, daarbuiten ds. W. Oosterhof.