Een mooie Oecumenische dienst

Op 18 januari 2015 ging de "Week van gebed voor de eenheid van christenen" van start. Het thema van deze gebedsweek is "Dorst". In de Hervormde Kapel werd op deze zondag een Oecumenische dienst gehouden, waaraan medewerking werd verleend door het kinderkoor "Zingen maakt blij".

Aan het begin van de dienst werd door de voorgangers uit de vier verschillende gemeenten water in het doopvont gegoten, daarmee symboliserend dat het water van verschillende afkomst, toch een eenheid vormt.

Ook later in de dienst werd er stilgestaan bij "water". De schriftlezing uit Johannes 4 ging over het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. En tijdens het gesprek met de kinderen en ook bij de overdenking werd stilgestaan bij het "levend water", wat door Jezus werd en wordt aangeboden.

Tijdens het gebed was er aandacht voor de eenheid van christenen, ook in ons Wierdense dorp. De voorbeden werden telkens afgesloten met het zingen van het Taizé-lied "O Lord, hear my prayer".

Via deze link kunt u dit lied beluisteren.

Het was een mooie dienst in een volle kerkzaal, waarbij het kinderkoor een enthousiaste bijdrage leverde. Dit werd door de aanwezigen ook zo ervaren, wat bleek uit het applaus na het laatste door hen gezongen lied.

Via deze link kunt u het foto-album van deze dienst bekijken.