Dienst: mevr. Th. Cornet


Eerste zondag van de veertigdagentijd

Collecten: Kerk in Actie Noodhulp + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl

Uit Genesis 9:

God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft.

Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn ​belofte​ aan jullie en aan alles wat leeft.

Lied 25b: “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding”.