Dienst: mevr. T. Holtman-de Winter


Tweede zondag van de veertigdagentijd

Collecten: Binnenlands diaconaat + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 11:

Niemand geeft zijn ​kind​ een slang als het om een ​vis​ vraagt. Of een giftige spin als het om een ei vraagt.

Jullie zorgen goed voor je ​kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse Vader zeker goed voor jullie zorgen.

Hij geeft de ​heilige​ Geest​ aan mensen die daarom vragen.

Lied 995: “O Vader, trek het lot U aan”.

O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.