Dienst: Ds. W. Oosterhof, startzondag


Collecten: Vredeswerk + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen

Het thema van deze dienst:
“Je wordt bij je naam geroepen”

Uit Lucas 19:

Toen ​Jezus​ langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’

Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat ​Jezus​ met hem mee naar huis ging.