Dienst: ds. K. Benard


Kerk, even anders. Thema: Mij een zorg!?

Collecten: Najaarszendingsweek + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Matteüs 25:

Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij u als ​vreemdeling​ gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?

Wanneer hebben wij gezien dat u ​ziek​ was of in de ​gevangenis​ zat en zijn we naar u toe gekomen?”

En de ​koning​ zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

We zingen Lied 1005: “Zoekend naar licht hier in het duister”.