Dienst: da. W. Hartogsveld


Gezamenlijke PKN-dienst in de Hervormde Kapel.

Vanmorgen is er geen dienst in de Gereformeerde kerk.

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Er is vanmorgen oppasdienst aanwezig
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Handelingen 9:

Toen ging ​Saulus​ naar Jeruzalem. Daar zocht hij contact met de gelovigen, maar die waren bang voor hem. Ze geloofden niet dat hij een volgeling van ​Jezus​ was geworden.

Maar ​Barnabas​ hielp ​Saulus, en bracht hem bij de ​apostelen.

Na de overdenking zingen we Lied 1005: “Christ, be our light”.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis.