Bijzondere diensten

Alle diensten zijn bijzonder, maar sommige net iets meer. Bijvoorbeeld doopdiensten, het avondmaal en de jaarlijkse hagenpreek op Hemelvaartsdag. In de Kapel worden ook huwelijken bevestigd en er vinden uitvaartdiensten plaats.

Data van bijzondere diensten vindt u onder Diensten en in de agenda.

Doopdienst

Er zijn ongeveer vijf diensten per jaar waarin de Heilige Doop wordt bediend. Meer informatie over dopen en de doopcatachese vindt u onder Dopen.

Hagenpreek

Op Hemelvaartsdag stapt de Kapelgemeente op de fiets. Na een tochtje van een uur is er een dienst onderweg op een fraaie lokatie. Deze hagepreek is altijd een bijzondere belevenis.

Alternatieve dienst

Vier keer per jaar wordt er een alternatieve dienst gehouden. Deze diensten worden voorbereid door een aantal gemeenteleden.