Diensten in de Kapel

De diensten rond Pasen vormen het hart van het kerkelijk jaar. Het begint op de Palmzondag, als de intocht in Jeruzalem wordt nagespeeld. Kort hierop volgen Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake, waarin nieuwe leden openbare belijdenis doen, en de afsluitende gezinsdienst op de Paasmorgen.

Tijdens de dienst staan de bijbellezing en de overdenking van de predikant centraal. Soms zorgt het koor van de Kapel, de cantorij, voor een speciale muzikale omlijsting. Verder vinden tijdens en na de dienst collectes plaats.

Onze manieren

In het boekje ‘Zo zijn onze manieren’ leest u meer over de vormgeving van onze diensten. Dit boekje legt uit waarom we bepaalde dingen doen en nalaten in vergelijking met andere kerken. De webversie van dit boekje kunt u inzien en downloaden via deze link.

Kleuren in de dienst

Iedere eredienst heeft een kleur, bepaald door het kerkelijk jaar en telkens met een specifieke betekenis. U ziet de kleuren en hun symboliek terug in de dienst.

Bijzondere diensten

Alle diensten zijn bijzonder, maar sommige net iets meer. Bijvoorbeeld doopdiensten, het avondmaal en de jaarlijkse hagenpreek op Hemelvaartsdag. In de Kapel worden ook huwelijken bevestigd en er vinden uitvaartdiensten plaats.

Doopdienst

Dopen is geen kleinigheid, maar een diep en intens gebeuren.

Zeker vijf keer per jaar vindt in de Kapel een doopdienst plaats. Voorafgaand wordt steeds op een tweetal avonden doopcatechese gegeven aan de ouders die hun kind willen laten dopen, of aan de volwassene die gedoopt wil worden.

Hagepreek

Op Hemelvaartsdag stapt de Kapelgemeente op de fiets.

Na een tochtje van een uur is er een dienst onderweg op een fraaie lokatie. Deze hagepreek is altijd een bijzondere belevenis.

Kerk even anders

Vier keer per jaar wordt er een andere dienst gehouden dan we gewend zijn onder de naam: “Kerk even anders”. Deze diensten worden voorbereid door een aantal gemeenteleden.

Aanstaande diensten

Dienst: Drs. R. Nijhuis

  1 oktober 2017

Collecten: Kerk en Israël + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Matteüs 21: Toen zei ​Jezus​ tegen de ​priesters​ en de leiders van het volk: ‘Luister eens naar dit voorbeeld. Er is een man die twee zonen heeft. Hij zegt tegen de ene zoon: ‘Ga vandaag in mijn wijngaard werken.’ De zoon antwoordt: ‘Nee, dat wil ik […]

Meer informatie

Dienst: Ds. W. Oosterhof, doopdienst

  8 oktober 2017

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Matteüs 21: Toen zei Jezus tegen hen: ‘Gods nieuwe wereld is niet langer voor jullie. Hij is voor andere mensen. Voor mensen die doen wat God wil. Jullie weten wat er in de heilige boeken staat: «De bouwers gooiden één van de stenen weg. Maar dat werd juist […]

Meer informatie

Afscheidsdienst Ds. W. Oosterhof

  15 oktober 2017

Collecten: Stichting Jemima + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Matteüs 22: Daarna zegt de koning tegen zijn knechten: ‘Alles is klaar voor het feest. Maar de gasten zijn het niet waard om te komen! Ga daarom nu het land in, en nodig iedereen uit die je tegenkomt.’ De knechten gaan het land in. Ze nemen iedereen mee […]

Meer informatie