Diensten in de Kapel

De diensten rond Pasen vormen het hart van het kerkelijk jaar. Het begint op de Palmzondag, als de intocht in Jeruzalem wordt nagespeeld. Kort hierop volgen Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake, waarin nieuwe leden openbare belijdenis doen, en de afsluitende gezinsdienst op de Paasmorgen.

Tijdens de dienst staan de bijbellezing en de overdenking van de predikant centraal. Soms zorgt het koor van de Kapel, de cantorij, voor een speciale muzikale omlijsting. Verder vinden tijdens en na de dienst collectes plaats.

Onze manieren

In het boekje ‘Zo zijn onze manieren’ leest u meer over de vormgeving van onze diensten. Dit boekje legt uit waarom we bepaalde dingen doen en nalaten in vergelijking met andere kerken. De webversie van dit boekje kunt u inzien en downloaden via deze link.

Kleuren in de dienst

Iedere eredienst heeft een kleur, bepaald door het kerkelijk jaar en telkens met een specifieke betekenis. U ziet de kleuren en hun symboliek terug in de dienst.

Bijzondere diensten

Alle diensten zijn bijzonder, maar sommige net iets meer. Bijvoorbeeld doopdiensten, het avondmaal en de jaarlijkse hagenpreek op Hemelvaartsdag. In de Kapel worden ook huwelijken bevestigd en er vinden uitvaartdiensten plaats.

Doopdienst

Dopen is geen kleinigheid, maar een diep en intens gebeuren.

Zeker vijf keer per jaar vindt in de Kapel een doopdienst plaats. Voorafgaand wordt steeds op een tweetal avonden doopcatechese gegeven aan de ouders die hun kind willen laten dopen, of aan de volwassene die gedoopt wil worden.

Hagepreek

Op Hemelvaartsdag stapt de Kapelgemeente op de fiets.

Na een tochtje van een uur is er een dienst onderweg op een fraaie lokatie. Deze hagepreek is altijd een bijzondere belevenis.

Kerk even anders

Vier keer per jaar wordt er een andere dienst gehouden dan we gewend zijn onder de naam: “Kerk even anders”. Deze diensten worden voorbereid door een aantal gemeenteleden.

Aanstaande diensten

Dienst: ds. G.J. Lambers Heerspink

  25 februari 2018

Tweede zondag van de veertigdagentijd Collecten: Binnenlands diaconaat + Gemeenteopbouw Kleur: Paars Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Uit Marcus 9: Boven op de berg waren ze helemaal alleen. De ​leerlingen​ zagen dat het gezicht van ​Jezus​ veranderde. En zijn ​kleren​ werden zo wit […]

Meer informatie

Dienst: ds. A. Geerling

  4 maart 2018

Derde zondag van de veertigdagentijd Collecten: Voorjaarszendingsweek + Gemeenteopbouw Kleur: Paars Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Uit Johannes 2: Vlak voor het Joodse Paasfeest ging ​Jezus​ naar Jeruzalem. In de tempel zag hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en […]

Meer informatie

Dienst: ds. W. Oosterhof

  11 maart 2018

Vierde zondag van de veertigdagentijd Collecten: Vastenproject ZWO + Gemeenteopbouw Kleur: Roze Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Uit Johannes 6: Jezus​ pakte het brood dat de jongen bij zich had, en dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te […]

Meer informatie