Fotoalbum

Een mooie bevestigingsdienst

Zondag 3 februari 2019 was er in de Kapel een bijzondere dienst. Dat was al meteen te zien aan de feestelijke liturgische kleur rood en ook aan het prachtige liturgische bloemstuk dat stond te pronken op het liturgisch centrum. Vandaag werd in de Kapel de nieuwe kerkelijk werker Rita van Herk bevestigd tot ouderling-kerkelijk werker. […]

View Gallery

Marathon kerkdienst in de Bethelkerk

Op donderdagavond 24 januari 2019 verzorgden drie voorgangers uit Wierden twee uur van de doorlopende kerkdienst in de Bethel-Kapel in Den Haag. In totaal waren er 24 mensen vanuit Wierden in Den Haag aanwezig. Marianne en Kees Benard en Wout Oosterhof verzorgden gezamenlijk de liturgie. Enkele leden van de groep uit Wierden werkten mee met […]

View Gallery

Kerstfeest 2018

Op kerstmorgen was het een hele drukte in de kerkzaal van de Kapel. De schuifwand moest open om alle kerkgangers een plaatsje te geven. In de kerk was er ook ruimte vrij gehouden voor kinderen, die in onzekerheid zijn of ze een verblijfsvergunning krijgen in Nederland. Vijf gereserveerde plaatsen met speelgoed erop, als oproep om […]

View Gallery

Najaarsmiddag 2018

Op 8 november organiseerde de diaconie van de Hervormde Kapel de jaarlijkse najaarsmiddag voor oudere gemeenteleden. Er  waren 84 leden van de Kapel aanwezig in de gezellig ingerichte kerkzaal. Na de opening door ds. Kees Benard met het gedicht “Landschap” was er volop tijd voor gezelligheid en werd er geïnteresseerd gekeken naar een deel van […]

View Gallery

Dankdagmaaltijd 2018

Op woensdag 7 november werd door de ZWO weer de traditionele dankdagmaaltijd gehouden. Bijna 90 Kapellanen genoten van de pinda-tomatensoep en de rijst met een curry en kruidige spinazie. Na aftrek van de kosten bleef het mooie bedrag over van € 420,–. Na verdubbeling door de ZWO kon € 840,–worden overgemaakt naar Kerk in Actie […]

View Gallery

Doopdienst op 21 oktober

Op de zondagmorgen van 21 oktober 2018 was er een doopdienst in de Hervormde Kapel. De dienst werd geleid door ds. Kees Benard, die voor het eerst als predikant van de Kapel het sacrament van de doop bediende. De ouders van Jonas van Gelder hadden een mooie brief opgesteld voor Jonas en deze werd door […]

View Gallery

Doedienst op 14 oktober

Eten, spelen en vieren….dat gebeurde vanmiddag tijdens een doedienst met als thema “macht”. Zeventien kinderen met hun ouders waren hier bij. Eerst werd al het meegebrachte lekkers opgegeten. Vervolgens waren er allerlei activiteiten die met macht te maken hadden: Monopolie, een kroon knutselen, ‘schipper mag ik overvaren’ en vooral het ‘krantenmeppen’ was een groot succes. […]

View Gallery

Afscheid Thecla Cornet

Op zondag 7 oktober werd er tijdens en na de kerkdienst in de Kapel afscheid genomen van Thecla Cornet. Thecla is acht jaar lang als kerkelijk werker aan de Kapelgemeente verbonden geweest en is vanaf 1 september j.l. werkzaam in de Protestantse gemeente van Eerbeek. De dienst werd geleid door ds. Wout Oosterhof, de predikant […]

View Gallery

Startzondag 2018

Zondag 16 september was de startzondag voor het nieuwe seizoen in de Kapel. Het thema van de dienst was: “Het feest gaat door…”. Het thema kwam in de kerkzaal en tijdens de dienst duidelijk naar voren. Centraal stond de gelijkenis uit Lukas 14, waarin de koning belangrijke gasten uitnodigt voor het vieren van het bruiloftsfeest […]

View Gallery