Op zondag 11 juni werd in de Kapel de eerste "Kerk even anders" gehouden, als opvolging van de "Alternatieve diensten". Ds. A. Geerling leidde deze dienst, die vanmorgen in het teken stond van enkele psalmen: Psalm 100 en 150. De toepasselijke titel van de dienst was: "Loof de Heer".
11 juni 2017
Op zondag 11 juni wordt het 16e Zomer Gospel Gala gehouden! Net als voorgaande jaren staan de deelnemende koren op het recreatiepark het Lage Veld in Wierden. Ook dit jaar maakt het Zomer Gospel Gala deel uit van Lage fair. Een middag Zomer Gospel Gala staat voor het genieten van rustige ballads en swingende gospels, gezongen door koren uit de regio. Niet alleen de deelnemers, maar ook het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen!
24 mei 2017
Ook deze zomer organiseert de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie uit Wierden weer kerkdiensten op het vakantiepark ’t Mölke in Rijssen. Deze Evangelisatiecommissie is een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kapel.
30 april 2017
In de Kapel was 5 april een goed bezochte verjaardag. Alle jarigen met partner van 75 jaar en ouder van de afgelopen 4 maanden waren uitgenodigd en vierden samen hun verjaardag. Naast de slingers was was er taart en later een glaasje met wat lekkers.
10 april 2017
Op 4 april 2017 is in de Kapel de jaarlijkse gemeenteavond, waarbij ongeveer 80 gemeenteleden aanwezig zijn. Dhr. J. Langstraat heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering met het lezen van een gebed  van Piet van Midden uit het liedboek, behorende bij Psalm 90. De eerste regels hieruit: “God, kijk ik terug zover ik kan: U bent er altijd. Mensen niet.”
9 april 2017
Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Voorafgaand aan een stille tocht en dodenherdenking zal er een oecumenische samenkomst zijn.
8 april 2017
Op zaterdag 6 mei wordt er weer papier ingezameld op de parkeerplaats van de Kapel. Tevens vindt dan de jaarlijkse plantenverkoop voor Szokolya plaats. Vele soorten vaste- en één-jarige planten, fraaie hang- en staande planten met veel kleurige bloemen, tevens enkele leuke houten tuinartikelen. Gezellig even rond kijken onder het genot van koffie of thee met een heerlijke Hongaarse versnapering.
8 april 2017
Zondag 11 juni wordt weer zo’n dag. Kerk, even helemaal anders! En dat gaan we vieren met muziek en hoe. Samen gaan we aan de slag met psalm 100 en 150 en nog meer. We nodigen iedereen, jong en oud om mee te doen. Bespeel je een muziekinstrument? Neem die mee op 11 juni. Geef je op voor 1 juni op bij Marjolein Meijer via geertenmarjolein@concepts.nl of op het inschrijfblad achter in de kerk.
1 april 2017
Heel de kerkgeschiedenis is er een spanning tussen de vergoddelijking van Jezus in het spoor van de hellenist Paulus en de joodse mens Jezus. Soms heeft dat geresulteerd in het tegenover elkaar zetten van de "authentieke" joodse Jezus tegenover de "verzonnen, geconstrueerde" Jezus van Paulus. Is dat terecht? En wat blijft er dan over van het unieke verhaal van Kruis en Opstanding? Heeft Jezus zichzelf gezien als goddelijk?
23 maart 2017
Op de Eerste Paasdag, zondag 16 april beginnen we de viering met een feestelijk ontbijt. We beginnen om 8.45 uur en zijn dan op tijd klaar voor de dienst die om 10.00 uur begint.
21 maart 2017
In de Veertigdagentijd 2017 is er door de Liturgische Bloemschikgroep wekelijks een schikking gemaakt.
19 maart 2017
We horen en lezen er regelmatig over. Situaties waarbij er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Situaties waarbij kwetsbare mensen werden beschadigd door een ander. We kennen de voorbeelden van misstanden die aan het licht zijn gekomen, zoals bij diverse kerken, in de sportwereld, bij televisiesterren, in de kinderopvang. 
18 maart 2017
Op dinsdag 4 april om 20.00 uur is de jaarlijkse gemeenteavond. Op het programma staan de volgende onderwerpen:   De kerkrentmeesters geven een toelichting op de ledenaantallen, financiën, onderhoud kerkgebouw en zij verzorgen een presentatie over periodieke giften. W. Oosterhof vertelt over ‘Kerk 2025’.  Talenten- en diensten veiling, toegelicht door W. Oosterhof. De stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk door de voorbereidingscommissie. Gemeenteleden worden betrokken bij het profiel van een te beroepen predikant.  
2 maart 2017
De Amnesty-collecte 2017 in Wierden heeft dit jaar  € 2.141,- opgebracht. Een prachtig resultaat. De Amnestygroep dank al haar collectanten voor hun inzet en hoopt volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.
1 maart 2017
Verzuchting van een van de deelnemers: 'Wat is de Bijbel soms toch moeilijk te begrijpen, te verstaan wat de tekst ons ten diepste te zeggen heeft.' Er zijn Bijbelverzen die ons raken, waarover we van gedachten willen wisselen en zo beter willen bevatten waar het in de tekst om gaat, waar het in ons léven om gaat.
19 februari 2017
De keus voor het vastenproject van de gezamenlijke ZWO in 2017 is: ‘The Breadhouse’ in Port Elisabeth, Zuid Afrika van Eric Otten uit Enter. VastendienstDe oecumenische Vastendienst zal gehouden worden op 19 maart om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Leden van alle kerken uit Wierden worden hiervoor van harte uitgenodigd.
29 januari 2017
In het menu "Gemeente" worden er regelmatig verhalen met gemeenteleden geplaatst. Hierin verwoorden zij wat geloven voor hen betekent en ook welke plaats de Kapelgemeente daarbij inneemt.   Kijk ook eens even in deze rubriek, waar altijd openhartig wordt gesproken over geloof en geloofszaken. Ga naar "Geloven in de Kapel" via deze link.
27 januari 2017
Zondag 5 maart starten we met het 40-dagen project van de kindernevendienst! We lezen verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. 
26 januari 2017
‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Dank dat jullie door bleven vechten. Blijf doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen.’ 
23 januari 2017
Deze week komen onze vrijwilligers weer bij u langs om de bekende Kerkbalans enveloppe bij u te bezorgen en een week later weer om uw antwoord op te halen. In de enveloppe vindt u een informatiefolder en ook een antwoordstrook waarop u kunt aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen. Zou u deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe willen doen, liefst voordat de Kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt?
22 januari 2017
In onze januari-bijeenkomst bespraken wij ondermeer de vraag 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' en dan kort daarop de intigrerende vraag aan de leerlingen 'En wie ben ik volgens jullie?' En in het verlengde daarvan dus ook 'Wie denkt u/denk jij dat de Mensenzoon is?! Een mooie discussie volgde, ruimte latend voor ieders inbreng en vooral met respect voor elkaars zienswijze. Leerzaam, stof tot nadenken. 
19 januari 2017
Iedereen heeft wel een favoriet gerecht, misschien wel een stamppot of een soep, maar ook culinair moeilijke gerechten mogen. Als je eens voor anderen wilt koken en ook bij hen wilt proeven geef je dan op voor het running dinner. Tijdens de gezamenlijke start in de Hervormde Kapel om 18.00 uur hoor je bij welke groep je bent ingedeeld en krijgt u een klein aperitiefje. Samen met twee andere koppels ga je naar de verschillende adressen voor een voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje. Een koppel kan een echtpaar zijn, maar ook een moeder met haar zoon, twee vrienden enz.
12 januari 2017
De Bijbel is een bijzonder boek. Meer dan drie miljard mensen bezien het als heilig. Het is het meest verkochte boek aller tijden genoemd: het is geheel of gedeeltelijk in ruim 2400 talen uitgegeven en in totaal zijn er naar schatting zes miljard exemplaren van gedrukt.
5 januari 2017
Via deze link hoort u deze Ierse zegenbede.   ------------------------------ Een gezegend 2017 toegewenst! -----------------------------  
31 december 2016
Bij de jaarwisseling is Lied 982 wel mooi. Zo mogen we uitzien naar 2017.   Elke stilte kent zijn zingen,zoekt een woord een melodie,ieder duister wacht een morgenin dat licht is alles nieuw.Het verleden bergt de toekomst,wat die brengt je weet het niet,nog verborgen tot het uitkomt,God alleen herschept en ziet.
28 december 2016
Waar mensen uitzien naar het Kinden omzien naar elkaar,daar wordt de vrede af en toeeen heel klein beetje waar.(Greet Brokerhof-van der Waa) Gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst!  
24 december 2016
In de Adventtijd werd er door de Liturgische Bloemschikgroep wekelijks een schikking gemaakt. Per zondag leest u een beschrijving van de symboliek behorend bij de schikking. Onder de foto van de schikking leest u een bijpassend gedicht. De eerste Advent
30 november 2016
Op zondag 20 november 2016 was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vanaf volgende week begint met de eerste Advent een nieuw kerkelijk jaar. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt “Eeuwigheidszondag” genoemd, waarbij we stil staan bij de voleinding van de wereld.  Daarnaast gedenken we als gemeente allen, die in het voorbije jaar zijn overleden. Deze herdenking werd op deze zondagmorgen op prachtige wijze uitgebeeld in een bloemstuk, gemaakt door de Liturgische bloemschikgroep.
20 november 2016
Zondagmorgen 27 november zijn mensen van de Amnestygroep in de Kapel aanwezig met een actie in het kader van de “Maand van de Rechten van het kind”, voorafgaand aan 10 december (de internationale Dag van de Rechten van de Mens).
17 november 2016
De Amnestygroep Wierden organiseert ook dit jaar weer diverse acties rond 10 december, de “International dag van Rechten van de Mens”. Op de website van Amnesty Wierden staan alle gegevens van activiteiten in Wierden. Centraal staat weer het schrijven van brieven, ondertekenen van petitielijsten en de fondswervende activiteiten.
14 november 2016
Op zondag 13 november 2016 was de eerste "doe-dienst" van de Hervormde Kapel op het erf van Willy en Geert Zomer. Het was eem heel geslaagde bijeenkomst. Met ongeveer 30 mensen (15 kinderen en 15 volwassenen) gingen wij samen ontdekken, vieren en eten. Na ontvangst met koffie, thee en chocomel lieten Willy en Geert hun boerderij zien.
13 november 2016
Op dinsdag 8 november 2016 hield ds. Carel ter Linden in de Kapel een lezing over zijn boek "Wat doe ik hier in godsnaam?". Via deze link kunt u de lezing beluisteren.
9 november 2016
Zondag 6 november 19.00 uur “De geboorte van een bijzonder kind”.   Maandag 7 november 20.00 uur “Weet wat je zingt…”   Groeten Thecla 
27 oktober 2016
Op 13 november is er een ‘Doe – dienst’ bij Willy en Geert Zomer. Kerk is er voor iedereen. En dat gaan we met elkaar vieren. Daarom organiseren wij dit jaar voor het eerst een 'Doe dienst"! Wat is een "Doe dienst"? Een "Doe dienst" is een creatieve kerkdienst voor kinderen. Samen vieren, eten en ontdekken. 
27 oktober 2016
Het is spoedig 11 november en dan wordt in Wierden voor de vijfde keer de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld.  Teams van verschillende samenstelling spelen met elkaar een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz voor 2016 heet "De Bijbel dichtbij" en bestaat uit zes categorieën van elk vijf vragen. De categorieën zijn:
25 oktober 2016
Op dinsdag 8 november zal ds. Carel ter Linden in de Kapel een lezing houden over zijn boek "Wat doe ik hier in godsnaam?".
17 oktober 2016
Woensdag 2 november verzorgt de ZWO-commissie de jaarlijkse Dankdagmaaltijd in de Kapel. Deze begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De opbrengst is dit jaar bestemd voor Bowie; Een stichting die schuldhulp en voedselhulp verleent voor inwoners van de gemeente Wierden.
17 oktober 2016
Onlangs benadrukte Ds. Carel ter Linden tijdens zijn lezing in de Kapel meerdere keren dat Bijbelkringen essentieel zijn voor de ontwikkeling van ons geloof. Mee eens, we zijn immers al geruime tijd bezig met de 'schoonheid en diepte' van de Bijbelse boeken.  Woensdag 23 november van 10.00 tot 11.30 uur zetten wij onze studie o.l.v. Ds. Wout Oosterhof voort en wel met Genesis 3.
16 oktober 2016
Wie onlangs De Grote Bijbelquiz 2016 heeft gevolgd zal zich mogelijk realiseren dat hij of zij maar weinig kennis van de Bijbel heeft. Welnu, daar is wat aan te doen. Donderdag 27 oktober om 10.00 uur vervolgen we het bespreken van Genesis 1 t/m 3 in de reeks 'lessen uit de Bijbel' van Ds. Wout Oosterhof. Aan het einde van deze ongeveer 1½ uur durende bijeenkomst bekijken we welk Bijbelgedeelte de volgende keer onderwerp van onze studie zal zijn. 
2 oktober 2016
Op zondag 2 oktober 2016 is verhalenverteller Kees Posthumus weer te gast in de Kapel. De werkgroep Alternatieve diensten heeft hem uitgenodigd voor de laatste dienst, die door deze commissie wordt verzorgd. De kerkzaal is vanmorgen goed gevuld. Ook de jongeren van de kelderdiensten zijn van de partij. Mooi dat zo'n grote groep jonge gemeenteleden in de dienst aanwezig is! De dienst wordt door Arianne Kompagnie geopend. We zingen een mooi lied en leggen aan God voor wat ons bezighoudt.
2 oktober 2016
Dit jaar is er een programma Vorming en toerusting voor u samengesteld waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het is een gevarieerd programma vanuit de Gereformeerde kerk en de Hervormde Kapel.  De avonden worden in een van de zalen van de aangegeven kerk gehouden, tenzij anders is aangegeven.  U mag u in schrijven voor meerdere avonden, er is voldoende keuze voor jong en oud!
10 september 2016
Tijdens de gemeenteavond op 6 april werd o.a. aandacht besteed aan de SWOT-analyse. Als vervolg op eerdere activiteiten rond het thema “Gezonde(n) gemeente” hebben we als kerkenraad in het seizoen 2015-2016 gekeken naar onszelf als Kapelgemeente. Wat kenmerkt ons als Kapel en wat betekent dat voor de toekomst?
9 september 2016
U kent ongetwijfeld het prachtige verhaal over de hoge ambtenaar aan wie Filippus vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ en waarop de Ethiopische schatkistbewaarder antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’  Op donderdag 27 oktober van 10.00 tot 11.30 uur is in de Kapel de tweede bijeenkomst van een maandelijkse reeks Bijbelbesprekingen.
8 september 2016
Op dinsdag 11 oktober staat er in het programma van Vorming en Toerusting een avond gepland over het thema "Jezus in de Koran". Deze thema-avond is echter verplaatst naar het voorjaar van 2017. Ds. Wout Oosterhof zal dan een toelichting geven op de plaats en de betekenis van Jezus in de Koran en in de geloofspraktijk van Moslims.
8 september 2016
Op zondag 2 oktober komt Kees Posthumus weer in de Kapel. De vorige keer, voorjaar 2015 waren veel mensen erg enthousiast over zijn verhalenviering. Deze keer zal hij twee Bijbelverhalen aan ons vertellen en voor ons spelen. Als eerste verhaal ‘Het eerste concert’, dat vertelt hoe God de geluiden in de wereld brengt, het is een vertellend gedicht met veel leuke dingen.
8 september 2016
Voor de allerkleinsten is een kerk meestal iets waar je lekker kan spelen. Met de Krabbeldiensten gaan de kinderen van 2 tot 5 jaar echt naar de kerk. Nelleke en Thecla willen deze diensten graag ook dit seizoen voortzetten. De dienst van 2 oktober gaat over ‘dapper zijn’. Kinderen horen het verhaal van verkenners van het beloofde land. We gaan zelf natuurlijk ook hele dappere dingen doen in deze dienst.
7 september 2016
Binnenkort gaan de jeugdclubs weer van start. De eerste clubavond voor de spoorzoekers is op 23 september. De railrunners en de koplopers starten op 30 september. Spoorzoekers: Dit is de club voor de kinderen van groep 4, 5 en 6 van de basisschool.De clubavonden zijn op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 om de week in het OC. Railrunners:
6 september 2016
Op dinsdag 8 november zal ds. Carel ter Linden in de Kapel een lezing houden over zijn boek "Wat doe ik hier in godsnaam?". Carel ter Linden is in 1933 geboren, in Amersfoort. Hij startte zijn loopbaan als legerpredikant en eindigde in 1999 als voorganger van de Kloosterkerk in Den Haag. Ter Linden is vooral bekend als hofpredikant. Samenvatting van het boek:
19 augustus 2016
Zaterdag Locatie: Hervormde Kapel 15.30 uur met knutselen en spelletjes 17.30 uur pannenkoekenfestijn.  18.30 u. de talentenjacht (geef je op) Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. U komt toch ook om 18.30 kijken? Zondag
12 augustus 2016
Inhoud syndiceren