Kennismakingsavond en stemmingsvergadering

Op donderdag 26 april werd er een extra gemeenteavond gehouden. Ongeveer 130 gemeenteleden waren naar de Kapel gekomen. Een mooie opkomst, maar het was dan ook een belangrijk moment. Kennismaken met ds. Kees Benard en da. Marianne Benard en daarna de stemming over een uit te brengen beroep op ds. Kees Benard.

De avond werd geopend door de voorzitter van de kerkenraad Gerard Sluiskes. Hij las daarbij Lied 793 voor: “Bron van liefde, licht en leven”. Daarna gaf Dick van der Meijden namens de beroepingscommissie een toelichting, waaruit naar voren kwam dat ds. Kees Benard uitstekend past bij het opgestelde profiel voor een te beroepen predikant.

Ds. Kees Benard kreeg het woord en vertelde uitgebreid over zijn levensloop: Afkomstig uit een groot gezin, veel verhuisd en een variatie aan studies en werkzaamheden. Sinds 2011 predikant in Lemelerveld.

Ook het gezin Benard werd op humoristische wijze voorgesteld: Twee poezen, een hond, de kinderen Thomas, Elise en Thomas Boonman. En natuurlijk was er ook aandacht voor zijn vrouw da. Marianne Benard, die als geestelijk verzorger werkzaam is in het TMZ in Almelo.

Daarna gaf Kees een overzicht van zijn geloofsbiografie, een zoektocht door kerkelijk Nederland en ook daarbuiten. Het laatste onderdeel van de presentatie van Kees had als titel: “Waar sta ik voor”.

Er werd door de aanwezige gemeenteleden royaal gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen aan ds. Kees Benard. Vragen van praktische aard, maar ook fundamentele vragen op het terrein van geloof en geloofsbeleving.

Uit de vragen kwam de diversiteit van de Kapelgemeente goed naar voren en het grote aantal vragen maakte wel duidelijk hoe betrokken de gemeente is bij het uitbrengen van een beroep en hoeveel belang er wordt gehecht aan het beroepen van een predikant, die goed bij de Kapel past.

Ds. Kees Benard ging op alle vragen serieus in en aan het einde van dit onderdeel van de avond klonk er een groot applaus in de kerkzaal van de Kapel.

Nadat het echtpaar Benard de vergadering had verlaten werd de stemming gehouden over een uit te brengen beroep. Drie gemeenteleden namen plaats in het stembureau en droegen er zorg voor dat de stemming op correcte wijze kon plaatsvinden. Na het tellen van de stemmen bleken er 125 gemeenteleden vóór het uitbrengen van een beroep te zijn, terwijl  er geen tegenstem of stemonthouding was uitgebracht.

Kees en Marianne voegden zich weer bij de aanwezigen in de kerkzaal en kregen de uitslag van de stemming te horen. Nogmaals klonk er een applaus om deze uitslag nog extra kracht bij te zetten.

Na een korte reactie van ds. Kees Benard werd de vervolgprocedure nog even kort toegelicht. Als alles verloopt zoals we in gedachten hebben zou de bevestigingsdienst in september kunnen plaatsvinden.

Aan het einde van het officiële gedeelte blikt Gerard Sluiskes nog even terug. Het was een mooie avond met een grote opkomst. Ook wordt de beroepingscommissie bedankt voor alle werkzaamheden in de afgelopen maanden. We sluiten de avond af met het zingen van lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat, ook met het echtpaar Benard. Het was gezellig en er waren hapjes en drankjes. Iedereen was het er over eens: Het was een mooie avond, inspirerend voor de toekomst van de Kapel.

Categorieën: Nieuws

1 reactie

  1. Hans Langstraat schreef:

    Wat een perfecte organisatie van de beroepingscommissie o.l.v. Dick v.d. Meijden. Ook de opkomst bij de gemeenteavond getuigt van een dynamische gemeente met vertrouwen in de toekomst.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *