Druk bezochte gemeenteavond

Op woensdag 11 april werd de jaarlijkse gemeenteavond gehouden in de Kapel. Er waren deze avond meer gemeenteleden aanwezig dan in voorgaande jaren.
Zoveel zelfs, dat we uit de koffiezaal naar de kerkzaal moesten verhuizen.

Toen iedereen een plekje had gevonden werd de avond geopend door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Gerard Sluiskes.

De kerkrentmeesters gaven een inkijkje in de financiële situatie van de kerk en die was beslist niet negatief. Ook werd er aandacht besteed aan de gebouwen: onderhoud aan het orgel (helemaal door het eigen klusteam uitgevoerd) en de opbrengst van de zonnepanelen.

Het beleidsplan voor 2018 tot 2022 en de gewijzigde plaatselijke regeling werden toegelicht en daarna vastgesteld. Daarna was er volop tijd en aandacht voor de werkzaamheden en ervaringen van de beroepingscommissie.

De naam van de voorgedragen predikant werd genoemd: ds. Kees Benard. Er waren vragen, er werd instemmend gesproken, er klonk applaus.

Na de pauze was er aandacht voor de uitgevoerde enquête en de uitslag daarvan. Er was door meer dan 80 gemeenteleden gereageerd en de uitkomsten bieden handvatten voor de commissie eredienst, de kerkenraad en voor de nieuwe predikant.

Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten door onze kerkelijk werker mevr. Th. Cornet en zongen we samen:

“Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste,
daar zal liefde zijn: ga”.

Na het zingen gaf Hans Erbrink nog even aan dat we wel moesten gaan, maar dat er eerst nog een hapje en een drankje was voor iedereen.

Van dat hapje en drankje (maar vooral de onderlinge contacten, het samen nog eens even napraten) werd royaal gebruik gemaakt. Het was gezellig en de meesten bleven nog een heel tijdje plakken.

Natuurlijk moest er ook voor deze avond van alles geregeld worden: alles klaarzetten, koffie met cake voor alle aanwezigen, een hapje en een drankje na afloop. Het is bij onze kosters allemaal in goede handen!

Een uitgebreid verslag van deze gemeenteavond is te downloaden via deze link.

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *