Bijbelstudie: Jezus, brug tussen God en mens

Heel de kerkgeschiedenis is er een spanning tussen de vergoddelijking van Jezus in het spoor van de hellenist Paulus en de joodse mens Jezus.

Soms heeft dat geresulteerd in het tegenover elkaar zetten van de “authentieke” joodse Jezus tegenover de “verzonnen, geconstrueerde” Jezus van Paulus.

Is dat terecht? En wat blijft er dan over van het unieke verhaal van Kruis en Opstanding? Heeft Jezus zichzelf gezien als goddelijk?

Ook in de vier Evangeliën zijn er verschillende visies: er is een Jezus naar het beeld van Marcus, naar het beeld van Mattheus en Lucas en weer een andere Jezus van Johannes.

Concilies zijn er geweest waar over het goddelijke en het menselijke hevig is gedebatteerd. De weerslag daarvan vinden we in de grote oecumenische belijdenissen. Over deze vragen willen we samen nadenken op donderdag 20 april van 10.00 tot 11.30 uur in de Consistoriekamer van de Kapel.

We doen dat met Ds. Wout Oosterhof o.a. aan de hand van Daniël 7 de verzen 13 en 14, Filippenzen 2 en Timoteüs 2 vers 5: ‘Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,…’

U bent 20 april van harte welkom op onze laatste Bijbelstudie voor de zomerperiode.

Categorieën: Geen categorie

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *