Symbolische bloemschikking Veertigdagentijd 2017

In de Veertigdagentijd 2017 is er door de Liturgische Bloemschikgroep wekelijks een schikking gemaakt.

In deze veertigdagentijd hoorden we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige ​liefde.

Per zondag leest u een beschrijving van de symboliek behorend bij de schikking. Onder de foto van de schikking leest u een bijpassend gedicht.

Zondag 5 maart

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien wij de gele bloemen – zij schitteren boven de sterren en het zand van de woestijn.

Gedicht:

Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die Hem getoond worden.
Sterker dan alle machten
is de kracht
van Gods liefde.
Sta in die kracht.

Zondag 12 maart

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de leefregels. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Gedicht:

Sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht dat er zomaar
soms even kan zijn.
Herinnering die blijft
en vreugde geeft.
Sta in die kracht.

Zondag 19 maart

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht loopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Gedicht:

Sta in je kracht.
Neem het levende water
dat geboden wordt.
Levenskracht
gegeven uit liefde,
die opricht om
te staan in je kracht

Zondag 26 maart

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt zich door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.

Gedicht:

Sta in je kracht.
Laat je aanraken door Jezus’ liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht.

Zondag 2 april

Op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Gedicht:

Sta in je kracht.
Zie hoe wat dor is tot leven komt
wat dood lijkt.
Sta op, Gods levensgeest
blaas kracht in.

Zondag 9 april, Palmpasen

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over de nederigheid.

Gedicht:

Sta in je kracht.
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard maar op een ezel
nederig, barmhartig, liefdevol:
dat zijn de koninklijke krachten.
Gods kracht.

Witte donderdag 13 april

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de (A)ander.

Goede Vrijdag 14 april

​Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus​.

Zondag 16 april, Pasen

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.

Zijn licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gedicht:

Gods kracht breekt door het donker
van de dood heen.
Licht raakt ons aan kom,
sta op, deel het leven,
deel vertrouwen.

God van licht en leven,
in Jezus is de dood overwonnen.
In die kracht mogen wij staan.

Categorieën: NieuwsTags:

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *